Uitvaart

Wij brengen onze uitvaartverzekeringen onder bij Monuta. Dit omdat Monuta al ruim 80 jaar gespecialiceerd is in uitvaartverzorging en -verzekeringen. De meeste mensen hebben een dusdanig vertrouwen opgebouwd met Monuta met als gevolg dat zij inmiddels uitgegroeid zijn tot de meest betrouwbare uitvaartverzorger van Nederland.

U kunt kiezen uit een uitgebreid uitvaart-verzorgingspakket of een uitkerend kapitaal bij overlijden. Uw kinderen zijn bovendien gratis meeverzekerd.