Uw privacy en AVG

Persoonsgegevens en bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken.

Assurantiekantoor Wil Bubeck verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
 • Adresgegevens, telefoonnummer, emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer
 • Strafrechtelijk verleden
 • Gezondheidsverklaring

De gegevens worden verwerkt met als doel:

 • Onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Betalingsverkeer te reguleren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en of producten
 • Om producten bij te kunnen afleveren

Automatische besluitvorming door pc’s en of programma’s wordt uitgesloten, altijd worden besluiten genomen door menselijke werknemers van ons kantoor.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten en ev langer indien wettelijke regelgeving dit voorschrift.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden en uitsluitend verstrekt aan derden voor het tot stand komen van de door u gevraagde diensten of producten. Indien er sprake is van een wettelijke verplichting, justitie, politie zijn wij gehouden aan de wet.

Uiteraard heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens welke bij ons zijn opgeslagen in te zien, te wijzigen, corrigeren of te verwijderen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.